Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Wydziały


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

A14

Kancelariabiuro(at)pzdw.pl

Ewa Sudoł-Sikora

17 860-94-50

faks 17 860-94-56

DYREKCJA

A15

Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

17 860-94-50

-

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

17 860-94-50

A16

Edyta Łozińska-Zubel

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

17 860-94-50

A17

Krzysztof Siwek

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

17 860-94-50

A23

Ewa Dobrowolska

Główny Księgowy

17 860-94-92

SAMODZIELNE STANOWISKA

A8

Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP

17 860-94-83

A21

Joanna Szarata rzecznik(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

A21

Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

17 860-94-81

A20

Mirosław Murdza zko(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej
i Ochrony Informacji Niejawnych

17 860-94-97

SEKCJE

A27

Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl

Arkadiusz Kopczyk, Monika Pigóra-Bieniek

17 860-94-61

A6

Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl

Kierownik – Jacek Bieniasz

17 860-94-52

B12

Sekcja ds. Dofinansowań i Rozliczeń sdr(at)pzdw.pl

Kierownik – Joanna Peszko

17 860-94-68

WYDZIAŁY

B4

Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Niedźwiecka

17 860-94-54

A2

Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

A9

Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

A29

Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Trzyna

17 860-94-71

A5

Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

A12

Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

B7

Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

A4

Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

A24

Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Mariusz Górak

17 860-94-90

B5

Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

17 860-94-87

B11

Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Cienki

17 860-94-74

A18

Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Agnieszka Wierzbińska

17 860-94-67

A8

Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

B14

Wydział Tras Rowerowych trasy.rowerowe(at)pzdw.pl

Naczelnik – Łukasz Andres

17 860-94-96

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

17 860-94-94

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:55:10

Data modyfikacji: 2018-01-03 09:15:18

Wersja: 92 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:43:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:44:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:46:29
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2017-12-28 09:48:56
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:34
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:02:44
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:04:52
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:13:00
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:14:44
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 09:15:18
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 22:28:56
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 22:29:02
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 22:30:18
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:45
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-03 22:35:50
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:18
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-04 09:04:26
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-07 13:20:37
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-07 13:33:27
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-07 14:36:21
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-03 22:49:27
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-04-27 07:52:04
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-01 07:49:31
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:13:47
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:17:16
Podgląd
Wersja
28
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-06-04 07:19:54
Podgląd
Wersja
29
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 07:17:52
Podgląd
Wersja
30
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-26 09:16:37
Podgląd
Wersja
31
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-04 12:43:03
Podgląd
Wersja
32
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:46:28
Podgląd
Wersja
33
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-12-07 11:47:03
Podgląd
Wersja
34
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:49:26
Podgląd
Wersja
35
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:55:52
Podgląd
Wersja
36
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-02-12 07:58:06
Podgląd
Wersja
37
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:06:14
Podgląd
Wersja
38
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-10 09:08:01
Podgląd
Wersja
39
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-06-24 13:56:51
Podgląd
Wersja
40
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 09:54:41
Podgląd
Wersja
41
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 13:58:26
Podgląd
Wersja
42
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-15 14:06:46
Podgląd
Wersja
43
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-11-07 09:28:18
Podgląd
Wersja
44
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-12-03 12:48:14
Podgląd
Wersja
45
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-17 09:26:07
Podgląd
Wersja
46
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-06-01 07:55:37
Podgląd
Wersja
47
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-20 08:37:04
Podgląd
Wersja
48
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-24 14:55:49
Podgląd
Wersja
49
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-07-28 13:48:30
Podgląd
Wersja
50
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:06:42
Podgląd
Wersja
51
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:41:21
Podgląd
Wersja
52
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-01 12:44:56
Podgląd
Wersja
53
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-12-01 10:29:09
Podgląd
Wersja
54
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 11:31:47
Podgląd
Wersja
55
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-04-19 10:48:57
Podgląd
Wersja
56
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-30 14:06:06
Podgląd
Wersja
57
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-30 14:08:43
Podgląd
Wersja
58
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-08-24 14:17:41
Podgląd
Wersja
59
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-09-17 11:22:56
Podgląd
Wersja
60
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:10:29
Podgląd
Wersja
61
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:28:59
Podgląd
Wersja
62
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:50:02
Podgląd
Wersja
63
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2021-09-25 14:52:53
Podgląd
Wersja
64
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-11-03 11:34:58
Podgląd
Wersja
65
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-11-19 13:23:07
Podgląd
Wersja
66
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-11-19 13:36:38
Podgląd
Wersja
67
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-01-06 20:03:03
Podgląd
Wersja
68
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-01-12 17:52:50
Podgląd
Wersja
69
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-01-18 10:33:16
Podgląd
Wersja
70
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-01-18 10:34:30
Podgląd
Wersja
71
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-01-19 14:45:25
Podgląd
Wersja
72
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-01-19 14:46:24
Podgląd
Wersja
73
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-02-01 11:36:51
Podgląd
Wersja
74
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-10 08:40:21
Podgląd
Wersja
75
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-10 08:40:27
Podgląd
Wersja
76
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-02-21 12:22:55
Podgląd
Wersja
77
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-02-23 15:07:39
Podgląd
Wersja
78
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-03-09 07:13:35
Podgląd
Wersja
79
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-03-09 13:31:40
Podgląd
Wersja
80
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-04-01 08:55:24
Podgląd
Wersja
81
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-05-31 12:11:50
Podgląd
Wersja
82
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-06-06 10:37:14
Podgląd
Wersja
83
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-06-20 07:36:29
Podgląd
Wersja
84
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-07-06 13:10:29
Podgląd
Wersja
85
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-09-21 12:01:42
Podgląd
Wersja
86
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-11-22 12:47:58
Podgląd
Wersja
87
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-11-22 12:49:15
Podgląd
Wersja
88
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-02-24 07:14:22
Podgląd
Wersja
89
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-05-10 08:44:22
Podgląd
Wersja
90
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-05-19 13:00:33
Podgląd
Wersja
91
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-05-19 13:00:40
Podgląd