Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Instrukcja obsługi BIP


Zapraszamy osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) do zapoznania się z instrukcją korzystania z jego zasobów i funkcjonalności.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci Internet.

Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330)
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

Spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: Nagłówek BIP, Menu przedmiotowe, Pole prezentacji treści oraz Stopka BIP.

Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiającego korzystanie z BIP poprzez mianę wielkości czcionki oraz kontrastu, zawiera okno wyszukiwarki, logo i nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP i udostępniającego informację oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Zarówno logo podmiotu jak również logo BIP są likami. Nagłówek zawiera również przekierowanie do strony głównego BIP (www.bip.gov.pl).

Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Enter”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Menu przedmiotowe znajdujące się na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz podkategorie. Menu przedmiotowe umożliwiaja odnalezienie informacji publicznych.

Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Stopka BIP to dolna część Biuletynu. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z danymi teleadresowymi podmiotu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-22 11:57:55

Data modyfikacji: 2020-07-22 11:57:55

Wersja: 1