Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Regulamin


UCHWAŁA Nr 296/5813/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 11 Statutu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wprowadzony Zarządzeniem nr 35/2021 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 25.05.2021 r.

  2. Zarządzenie 35/2021 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 25.05.2021 r., o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:14:50

Data modyfikacji: 2017-09-26 10:18:49

Wersja: 11 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-20 09:50:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-20 09:52:22
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-20 09:53:19
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-01-15 12:27:17
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2020-01-28 17:41:43
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2020-01-28 20:02:12
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 11:39:27
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 12:18:34
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-07-30 12:23:53
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-03-01 09:58:06
Podgląd