Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Obwieszczenia


Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50 z dnia 01.07.2024 r.

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 01 lipca 2024 r. wydał Obwieszczenie znak: WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50, zawiadamiające strony postępowania m.in. o przedłożeniu przez Inwestora dodatkowych uzupełnień dokumentacji oraz wystąpił celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów”.
Pełna treść komunikatu dostępna pod linkiem: Komunikat z dnia 02.07.2024 r.


Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37 z dnia 05.04.2024 r.

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 05 kwietnia 2024 r. wydał Obwieszczenie znak: WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37, zawiadamiające strony postępowania m.in. o przedłożeniu przez Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów”.
Pełna treść komunikatu dostępna pod linkiem: Komunikat z dnia 10.04.2024 r.


Obwieszczenie PZDW-RDW-VII-6201/9/23 z dnia 12.01.2024 r.

Informujemy, że w dniu 12.01.2024 r. zostało wydane Obwieszczenie znak: PZDW-RDW-VII-6201/9/23 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna , Liszna, Żubracze.
Pełna treść komunikatu dostępna pod linkiem: Komunikat z dnia 12.01.2024 r.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-02-19 07:17:23

Data modyfikacji: 2024-02-19 07:17:23

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2024-02-19 07:17:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2024-02-19 07:17:51
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2024-04-15 14:20:25
Podgląd